หลักการใช้ภาษาไทย

          

หลักภาษา คือวิชาที่ว่าด้วยระเบียบการใช้อักษร การเขียนอ่าน การใช้คำ ความหมายของคำการเรียงคำ และที่มาของภาษา ผู้ที่จะทำข้อสอบวิชาภาษาไทยได้ดี จึงต้องมีพื้นฐาน หลักภาษาไทยเป็นอย่างดี โดยการเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ และที่สำคัญ คือภาษาเขียน หรือ อักขระวิธี ได้แก่ อักษร แปลว่า ตัวหนังสือ ซึ่งย่อมหมายความถึงเสียงและตัวหนังสือด้วย ลักษณะอักษร ในภาษาไทย มีอยู่ 3 อย่าง คือ 1. เสียงแท้ ได้แก่ สระ มี 21 รูป 32 เสียง 2. เสียงแปร ได้แก่ พยัญชนะ มี 44 ตัว 3. เสียงดนตรี ได้แก่ วรรณยุกต์ มี 4 รูป 5 เสียง สระ สระในภาษาไทย ประกอบด้วยรูปสระ 21 รูป และเสียงสระ 32 เสียง พยัญชนะ รูปพยัญชนะ มี 44 ตัว สามารถแบ่งอักษรตามระดับเสียง 3 หมู่ เรียกว่า ไตรยางค์ คือ 1. อักษรสูง มี 11 ตัวคือ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห พื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา 2. อักษรกลาง มี 9 ตัวคือ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญไก่ จิก เด็ก ตาย เด็ก (ฎ) ตาย (ฏ) บน ปาก โอ่ง 3. อักษรต่ำ มี 24 ตัว พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ ดังนี้………… 3.1 อักษรคู่ คือ อักษรต่ำที่เป็นคู่กับอักษรสูง มี 14 ตัวคือ ค ฅ ฆ ช ฌ ซ ฑ ฒ ท ธ พ ภ ฟ ฮ 3.2 อักษรเดี่ยว คือ อักษรต่ำที่เสียงไม่เป็นคู่กับอักษรสูง มี 10 ตัวคือ ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ วรรณยุกต์ วรรณยุกต์ มี 4 รูป ได้แก่ ไม้เอก ไม้โท ไม้ตรี ไม้จัตวา มี 5 เสียง ได้แก่ เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา……..

Advertisements

Posted on 17/01/2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: